BESCHERMD WONEN

Binnenkort meer informatie over onze gezinshuizen en woongroepen

BESCHERMD WONEN BIJ XTRN

In samenwerking met “BIJ ELKAAR” bieden wij beschermd wonen aan. Wij willen van betekenis zijn door kinderen een veilige leefomgeving te bieden. Wij willen hen bij staan in de moeilijke, vaak onduidelijke periode die ze doormaken en hopen ze weer zicht te geven op een mooie toekomst. Wij doen dit beetje bij beetje, stap voor stap door het bieden van een thuis aan kinderen die dat nodig hebben. Naast het bieden van stabiliteit, rust en regelmaat, hopen wij weer wat positiviteit te brengen in het leven van kinderen die het moeilijk hebben.

OBSERVATIE

Analyse & stimulatie

Bij XTRN wonen kunnen jeugdigen terecht waarbij het onduidelijk is wat er aan de hand is en/of waar het perspectief ligt. Wij doen onderzoek en analyseren hoe de (gehechtheids)ontwikkeling verloopt. In de periode van plaatsing in het gezinshuis, gaan wij zelf actief met de jeugdigen aan het werk om hun ontwikkeling te stimuleren. Na een periode van drie maanden, wordt er een beeldvorming beschreven en een eerste advies gegeven. Aan de hand hiervan wordt het vervolgtraject bepaald.

TIME OUT

Crisisplaatsing

Wanneer er in een gezin of zorginstelling een situatie ontstaat waar de nood hoog is en er direct iets moet veranderen, kan een plaatsing ergens anders soms een goede (tijdelijke) oplossing zijn. Dit kan in de vorm van een time out of crisisplaatsing bij XTRN. Het doel is dan tijdelijk een plek bieden om van daaruit ruimte te bieden om tot een goede oplossing te komen.

WONEN

Perspectief biedende plek

Wanneer jeugdigen (tijdelijk) niet thuis kunnen blijven, is dat vaak heel emotioneel voor iedereen. Vaak zijn de relaties uit balans en verstoord geraakt, door de stressvolle periode die hieraan vooraf is gegaan. Samen investeren wij in de relatie tussen opvoeder(s) en jeugdige(n) door samen te onderzoeken of er mogelijkheid is tot herstel. Wanneer het in het belang van de jeugdige is om terug naar huis te gaan, stellen wij een plan op om dit te realiseren. Wij bieden systeembegeleiding gedurende dit traject en na thuis- of terugplaatsing een periode van nazorg. Indien het niet mogelijk is terug te keren naar huis, wordt bekeken of de jeugdige perspectief biedend kan wonen in het gezinshuis of dat er een andere setting passend is.

ONZE SPECIALISMEN

De professionals van XTRN werken met diverse doelgroepen zoals kinderen met complexe gedragsproblematiek, kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en kinderen met specifieke en veelal complexe medische aandoeningen. 

XTRN levert zorgprofessionals in de GGZ; een doelgroep met een doorgaans complexe problematiek. Dit vraagt naast veel kennis ook tact, stressbestendigheid en het vermogen snel te kunnen schakelen. Daarnaast zijn onze zorgprofessionals echte teamwerkers in het belang van de cliënt.

XTRN is actief binnen de maatschappelijke dienstverlening in onder andere de verslavingszorg, dak- en thuislozenopvang, schuldsanering, gezinsondersteuning en crisisopvang. Wij bieden onze partners ondersteuning door het tijdelijk overnemen van zorgvragen, het detacheren van zorgprofessionals, het uitvoeren van nachtdiensten en het verzorgen van zorgbeveiliging en vervoer. 

XTRN ondersteunt huisartsenposten door het verzorgen van triage diensten in de avonden, nachten en weekenden. Onze gediplomeerde triagisten en junior triagisten zijn ervaren, flexibel en hebben allen een passie voor het vak. Na een korte inwerktijd op locatie, door onze eigen opleiders,  zijn zij  in staat om zelfstandig diensten te draaien.

XTRN is actief in de gehandicaptenzorg; een doelgroep waarin passie, contact en creativiteit centraal staan. De behoeften van de cliënt in zijn of haar leef- en woonomgeving staan voorop en vormen steeds het uitgangspunt voor interventies door onze zorgprofessionals.

NEEM DIRECT CONTACT OP

Wij helpen u graag met uw acute personeelsvragen en/of complexe zorgvragen

ONZE DIENSTVERLENING

ONZE ZORGPROFESSIONALS

Als zakelijke  dienstverlener in de zorg vinden wij  kwaliteit één  van de belangrijkste aspecten van onze dienstverlening. Wij  werven en selecteren alleen dé beste kandidaten.  Om de beste te kunnen blijven, is het belangrijk dat onze professionals zich kunnen blijven ontwikkelen. 

Wij werken  samen met opleidingspartners die zorgdragen voor de ontwikkeling van onze zorgprofessionals. Naast  de verplichte scholing en eventuele herregistraties, kijken wij  ook naar de toekomst van onze zorgprofessionals en ondersteunen hen hier zo veel mogelijk in

ENKELE VAN ONZE PARTNERS

terugbelverzoek

Heeft u een vraag en wilt u graag gebeld worden door één van onze adviseurs? Dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaand formulier. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u opnemen.